zingplay tiến lên - Vào website game chính thức vn86

Chính Sách Bảo Hành Và Thu Đổi

I) Qui định chung

1. Khách hàng lựa chọn sản phẩm, bảo đảm đúng nhu cầu, mục đích mua sắm của mình, sau khi Khách hàng hoàn thành xong giao dịch, sản phẩm đã mua rồi, Khách hàng không được trả lại.

Khách hàng chỉ được phép đổi hoặc bán lại sản phẩm. Không trả lại sản phẩm với bất kì lí do gì (trước khi ra khỏi cửa hàng, khách hàng đã kiểm tra kĩ sản phẩm).

2. Khách hàng kiểm tra kỹ các loại dấu, ký hiệu của Bảo Tín Mạnh Hải đóng trên sản phẩm, cân lại sản phẩm, kiểm tra lại số tiền đã chi trả và thông tin trên giấy đảm bảo vàng, giấy kiểm định (nếu có) so với thực tế trước khi rời khỏi quầy giao dịch.; Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại thiếu, sai lệch về tiền và sản phẩm.

Nhân viên bán hàng hướng dẫn khách hàng sử dụng và kiểm tra các thông số trên giấy đảm bảo vàng đầy đủ trước khi rời khỏi quầy giao dịch. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại thiếu, sai lệch về tiền trên sản phẩm sau khi Khách hàng rời khỏi quầy giao dịch.

3. Khách hàng giữ lại giấy đảm bảo vàng, giấy kiểm định (nếu có), bảo quản dấu thương hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc khi bán lại để được hưởng các quyền lợi ưu đại tại Quy chế này. Nếu không có giấy đảm bảo, thông tin ghi nhận trên giấy đảm bảo vàng sai lệch so với thực tế sản phẩm hoặc không có dấu thương hiệu của Công ty đóng trên sản phẩm, Công ty sẽ mua hoặc trao đổi theo giá hiện hành của thị trường bằng phương pháp thỏa thuận.

Khi thực hiện giao dịch đổi, mua lại sản phẩm, yêu cầu khách hàng đưa GĐBV để làm căn cứ giao dịch. Trường hợp mất GĐBV, đối chiếu thực tế sản phẩm với dữ liệu trên phần mềm bán hàng, nếu các thông số TTL, TLV trùng với dữ liệu thực hiện đổi, trả bình thường cho khách hàng, nếu không trùng dữ liệu, thực hiện mua hoặc trao đổi theo gía hiện hành của thị trường bằng phương pháp thoả thuận.

4. Khách hàng được bán lại, đổi, bảo hành sản phẩm tại tất cả các chi nhánh của Bảo Tín Mạnh Hải trên toàn quốc.

5. Mỗi sản phẩm Khách hàng chỉ được đổi 01 (một) lần duy nhất trong vòng 48h và áp dụng đối với những trường hợp được qui định đổi nêu tại quy chế này.

Các trường hợp đổi trong 48h, Khách hàng chỉ được phép đổi duy nhất một lần và các mức % đổi, áp dụng đúng theo các trường hợp quy định đổi như:  đối với đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hay thấp hơn được quy định đổi trong quy chế.

Nếu trong 48h, sau lần đổi thứ nhất khách hàng vẫn chưa ưng ý sản phẩm và muốn đổi sang lần thứ 2, thực hiện giao dịch mua vào, không thực hiện giao dịch đổi.

6. Sản phẩm khi đổi phải còn mới 100% và nguyên vẹn.

Các trường hợp sản phẩm xước, móp méo, rơi vỡ đá không áo dụng đổi. Áp dụng chính sách mua lại

7. Đối với sản phẩm không còn nguyên vẹn, móp, méo, nếu Khách hàng bán lại, Công ty sẽ mua lại với giá hiện hành theo phương thức thỏa thuận.

8. Chỉ mua lại đối với các loại đá, ngọc có giá trị từ 500.000 (năm trăm nghìn đồng) trở lên, được gắn trên sản phẩm và còn nguyên vẹn, không bị trầy, xước, nứt, vỡ. Các loại đá, ngọc gắn trên sản phẩm nhưng không còn nguyên vẹn, trày, xước, hoặc đã bị bóc rời khỏi sản phẩm, công ty sẽ mua lại theo thẩm định và giá thỏa thuận. Trường hợp đá, ngọc bị nứt, vỡ công ty sẽ không mua lại.

9. Công ty không mua lại đối với các sản phẩm phong thủy.

10. Công ty cam kết và chịu trách nhiệm bảo hành về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và có giấy đảm bảo vàng.

11.Công ty ứng xử công bằng, minh bạch với mọi khách hàng; tạo thuận lợi, áp dụng các qui định đã có bảo đảm theo nguyên tắc có lợi nhất cho khách hàng khi giao dịch.

Ví dụ:

Trường hợp nếu giá vàng tăng đột biến, phương án mua lại theo % tổng giá trị sản phẩm thấp hơn theo phương án mua lại theo giá vàng nguyên liệu, áp dụng phương án mua lại theo giá vàng nguyên liệu.

12. Công ty chấp nhận thanh toán bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc các hình thức chuyển tiền khác theo qui định của công ty từng thời điểm. Mọi giao dịch giữa Khách hàng và Công ty được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

13. Khách hàng mua sản phẩm tích trữ hoặc trang sức vàng ta không gắn đá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ phải tính phí giao dịch theo qui định của Công ty từng thời điểm.

Khi khách hàng có nhu cầu thanh toán bằng các loại thẻ nội địa/ thẻ visa, master, thông báo với khách hàng các loại thẻ áp dụng tính phí và mức phí áp dụng với loại thẻ đó (nếu có).

14. Để đảm bảo tính khách quan trong giao dịch mua, bán, trao đổi, đảm bảo quyền lợi khách hàng và uy tín của công ty. Đề nghị Khách hàng vui lòng kiểm định lại sản phẩm kim cương rời và trang sức kim cương có gắn viên kim cương từ 3.5mm trở lên trước khi được trao đổi hoặc bán lại sản phẩm. Địa điểm kiểm định theo quy định của công ty, công ty sẽ tham gia cùng quá trình kiểm định và thanh toán phí kiểm định đối với sản phẩm công ty mua lại.

15. Đối với khách hàng mua Online, mốc thời gian áp dụng đổi sản phẩm tính từ khi khách hàng nhận được sản phẩm.

 

II) Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm Trang sức Vàng tây

1. Sản phẩm khi đổi phải còn mới 100% và nguyên vẹn. Đối với sản phẩm không còn nguyên vẹn, nếu Khách hàng bán lại, Công ty mua lại theo giá vàng nguyên liệu và đá mua lại theo thỏa thuận.

Kiểm tra sản phẩm khi đổi, đảm bảo các thông số về TTL, TLV trùng với thông tin trên GĐBV hoặc thông tin lưu trên phần mềm bán hàng (TH khách hàng làm mất GĐBV) và còn mới nguyên, không móp méo, trầy xước, đá không trầy xước, nứt, vỡ. Trường hợp không trùng thông tin với GĐBV hoặc thông tin lưu trên phần mềm bán hàng (TH khách hàng làm mất GĐBV) mua lại theo giá vàng nguyên liệu và đá mua lại theo thoả thuận.

2. Sản phẩm khi đổi hoặc mua lại, Công ty sẽ căn cứ theo giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp công ty áp dụng các chính sách như sau:

 

Loại sản phẩm

Thời gian áp dụng

Trường hợp đổi

Đổi

Mua lại

Trang sức Vàng Tây

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

100%

90%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

90%

Từ 3 ngày- dưới 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

90%

80%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

85%

80%

Trên 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

80%

70%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

75%

70%

 

III) Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm Trang sức Vàng ta không gắn đá

1. Sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nào được qui định tại Điều 1 quy chế này thì chỉ được đổi sang sản phẩm khác nhưng cũng thuộc nhóm sản phẩm đó. Ngoại trừ trang sức vàng ta không gắn đá được đổi sang trang sức vàng ta gắn đá và trang sức vàng tây; Trang sức vàng ta gắn đá được đổi sang trang sức vàng tây.

2. Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của Khách hàng, theo thiết kế riêng, Công ty mua lại vàng theo giá tại thời điểm giao dịch, không tính tiền công chế tác và đá mua lại theo quy chế này. Nếu quý khách đổi sang sản phẩm khác thì sẽ được đổi vàng và mất tiền công.

3. Vòng hồi môn và kiềng hồi môn khi đã mua không được áp dụng chính sách đổi.

4. Sản phẩm khi đổi sẽ được tính vàng đổi vàng; nếu mua lại, tiền vàng được tính theo giá tại thời điểm giao dịch. Tiền công và tiền đá (nếu có) Công ty sẽ căn cứ theo giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp công ty áp dụng các chính sách như sau:

 

 

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Tiền đá/ Tiền công

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức vàng ta không gắn đá

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền công

Giữ nguyên tiền công

70%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền công

Không đổi

70%

Từ 48h trở lên

 

Tiền công

Không đổi

0%

 

Sản phẩm khi đổi sẽ được tính vàng đổi vàng; nếu mua lại, tiền vàng được tính theo giá tại thời điểm giao dịch.

 

IV) Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm Trang sức Vàng ta gắn đá

1. Sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nào được qui định tại Điều 1 quy chế này thì chỉ được đổi sang sản phẩm khác nhưng cũng thuộc nhóm sản phẩm đó. Ngoại trừ trang sức vàng ta không gắn đá được đổi sang trang sức vàng ta gắn đá và trang sức vàng tây; Trang sức vàng ta gắn đá được đổi sang trang sức vàng tây.

2. Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của Khách hàng, theo thiết kế riêng, Công ty mua lại vàng theo giá tại thời điểm giao dịch, không tính tiền công chế tác và đá mua lại theo quy chế này. Nếu quý khách đổi sang sản phẩm khác thì sẽ được đổi vàng và mất tiền công.

3. Vòng hồi môn và kiềng hồi môn khi đã mua không được áp dụng chính sách đổi.

4. Sản phẩm khi đổi sẽ được tính vàng đổi vàng; nếu mua lại, tiền vàng được tính theo giá tại thời điểm giao dịch. Tiền công và tiền đá (nếu có) Công ty sẽ căn cứ theo giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp công ty áp dụng các chính sách như sau:

 

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Tiền đá/ Tiền công

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức vàng ta gắn đá

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền đá

100%.

90%

Tiền công

100%

70%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền đá

95%

90%

Tiền công

80%

70%

Trên 48h - dưới 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền đá

90%

80%

Tiền công

0%

0%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền đá

85%

80%

Tiền công

0%

0%

Trên 1 Tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền đá

85%

75%

Tiền công

0%

0%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền đá

80%

75%

Tiền công

0%

0%

 

V) Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm Trang sức Kim cương và Kim cương viên

1. Sản phẩm khi đổi phải còn mới 100% và nguyên vẹn. Đối với Trang sức kim cương và ổ kim cương sản phẩm không còn nguyên vẹn, nếu Khách hàng bán lại, Công ty mua lại theo giá thoả thuận. Đối với viên kim cương sản phẩm không còn nguyên vẹn Công ty không mua lại.

2. Trang sức kim cương Công ty sẽ căn cứ theo giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp công ty áp dụng các chính sách như sau:

 

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức kim cương, ổ kim cương

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

90%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

 

90%

Trên 48h - dưới 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

95%

80%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

 

85%

80%

 

Trên 1 Tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

85%

75%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

80%

 

75%

 

Chú ý: Nếu sản phẩm đã chỉnh số tay trừ thêm 5% tổng giá trị khi áp dụng đổi hoặc mua lại.

3. Kim cương viên Công ty sẽ căn cứ theo giá trị viên kim cương đã mua, giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp công ty áp dụng các chính sách như sau:

 

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Kim cương viên dưới 5mm

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

90%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

90%

Trên 48h

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

85%

75%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

80%

75%

 

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Kim cương viên trên 5mm

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

95%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

97%

95%

Trên 48h

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

90%

80%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

87%

80%

 

IV) Qui định về dịch vụ bảo hành

1. Mọi sai hỏng do lỗi kỹ thuật chế tác công ty chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc đổi lại bằng sản phẩm khác.

2. Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành hoặc đổi sản phẩm bị gãy hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng của khách hàng (Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi nhận).

3. Công ty cung cấp dịch vụ miễn phí dành cho khách hàng: Đánh bóng, làm mới đồ trang sức, khắc chữ, kiểm tra ổ chấu giữ đá…

4. Bảo hành miễn phí lỗi kỹ thuật, đối với hàng hóa mua trong 12 tháng. Tất cả các trường hợp được quy định cụ thể như sau:

 

STT

Tình trạng SP

Yêu cầu

Phí sửa chữa/chuyển đổi

1

Đứt, gẫy, cắt-nối

Hàn, nối

Miễn phí 01 lần, từ lần 2 ưu đãi 50% không giới hạn số lần.

2

Rơi đá

Gắn lại đá

Miễn phí

3

Trầy, xước

Xi Rhodium

Miễn phí 01 lần, từ lần 2 ưu đãi 50% không giới hạn số lần.

4

Xỉn màu

Đánh sáng

Miễn phí

5

Biến dạng

Nắn chỉnh

Miễn phí

6

Khắc chữ

Khắc chữ

Miễn phí

7

Bảo hành chuỗi

Xâu lại

Miễn phí trọn đời

 

 

 

 

zingplay tiến lên

Đăng nhập

đã có tài khoản? Đăng nhập
hoặc đăng nhập với
zingplay tiến lên zingplay tiến lên
zingplay tiến lênCâu hỏi thường gặp
zingplay tiến lênHotline hỗ trợ: 1900 8765